Izrada novog korisničkog računa

VRLO VAŽNO:
Novi, valjani korisnički račun mogu izraditi samo osobe iz sustava CARNet-HUSO.
(Email adresa završava sa skole.hr)

Nakon uspješne registracije dobivaš status start korisnika. Imaš samo ovlasti razmjenjivanja privatnih i email poruka s ostalim korisnicima. Za aktivaciju u nekom od modula ili za pregledavanje zaštićenih sadržaja, moraš kontaktirati administratora.

Upisni obrazac za registraciju novog korisnika:
IZRADA NOVIH KORISNIČKIH RAČUNA TRENUTNO NIJE DOPUŠTENA!

Za dodatne informacije kontaktiraj Administratora.
Administrator os-klinca-sela