QBASIC pravokutnik s funkcijama 12.03.14.  dkuhar
 

U glavnom programu treba učitati varijable A i B, pozvati funkcije koje vrate rezultate za opseg, površinu i duljine dijagonale te rezultate ispisati na ekranu.

Važno je znati...

Funkcija vraća rezultat za razliku od potprograma koji samo obavi zadaće.

Funkciju ne pozivamo s CALL, jer je funkcija ujedno i varijabla (ime funkcije je ujedno njena varijabla)

 

PROGRAMSKI KOD

 

DECLARE FUNCTION OPSEG(A, B)
DECLARE FUNCTION POVRSINA(A, B)
DECLARE FUNCTION DIJAGO(A, B)
CLS
PRINT "PRAVOKUTNIK"
PRINT
INPUT "UPISI DULJINE STRANICE PRAVOKUTNIKA A = "; A
INPUT "UPISI DULJINU STRANICE PRAVOKUTNIKA B = "; B
O = OPSEG(A, B)
P = POVRSINA(A, B)
D = DIJAGO(A, B)
PRINT "PRAVOKUNTIK SA STRANICAMA A = ";A, " B = ";B
PRINT
PRINT "OPSEG = ";O
PRINT
PRINT "POVRSINA = ";P
PRINT
PRINT "DIJAGONALA = ";D
END

 

FUNCTION OPSEG(A, B)
OPSEG = 2 * (A + B)
END FUNCTION

 

FUNCTION POVRSINA(A, B)
POVRSINA = A * B
END FUNCTION

 

FUNCTION DIJAGO(A, B)
DIJAGO = (A^2 + B^2)^(1/2)
END FUNCTION

 
Ostali članci u rubrici: Informatika [+]