Potprogrami i funkcije, qbasic, provjera 25.03.14.  dkuhar
 

Zadatak za ocjenu 2

Izraditi program u kojem će nova funkcija izračunati razliku dva upisana broja, a potprogram ispisati rezultat na ekran.

 

Zadatak za ocjenu 3

Izraditi program u kojem će nova funkcija izračunati kvadrat razlike dva upisana broja, a potprogram ispisati rezultat na lokaciji 15. redak, 35. stupac.

 

Zadatak za ocjenu 4

Izraditi program u kojem će potprogram nacrtati pravokutnik i jednu njegovu dijagonalu s koordinatama nasuprotnih vrhova (40, 20), (440, 200), a nova funkcija izračunati duljinu dijagonale za učitane vrijednosti stranica pravokutnika. Glavni program mora ispisati na ekran učitane vrijednosti stranica i rezultat funkcije.

 

Zadatak za ocjenu 5

Pomoću nove funkcije izraditi program koji će odrediti kojoj se cjelobrojnoj vrijednosti približava zbroj niza brojeva: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ........,  ako broj članova niza poprima vrlo velike vrijednosti, recimo 10000. 

 

 
Ostali članci u rubrici: Informatika [+]