QBASIC zadaci za 6. razred 21.05.14.  dkuhar
 

Zadaci za provjeru primjene znanja iz qbasic-a za 6. razred:

 1. Ispisati na ekran tekst PROGRAMIRANJE RAZVIJA MOJE KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI
 2. Ispisati na ekran tekst 1, 3, 5, 7, ... SU NEPARNI PRIRODNI BROJEVI
 3. Na ekran ispisati tekst 987:(345 + 655) = te u nastavku istog reda rezultat izračuna ovog računskog izraza
 4. Na ekran ispisati tekst UMNOZAK BROJEVA 19, 18 i 17 je te u redu ispod razultat izračuna
 5. Na ekranu napraviti jedan prazan red
 6. Na ekranu ispisati ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(20 znakova)
 7. Brojčanoj varijabli LOTO pridružiti neki slučajni broj do 21
 8. Ispisati na ekran tekst SLUCAJNO ODABRANI BROJ JE te u nastavku vrijednost varijable LOTO
 9. Na ekranu ispisati ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (30 znakova) 
 10. Postaviti naredbu za ručni unos varijable X pomoću tipkovnice s opisom UPISI CIJELI BROJ SVOJIH GODINA
 11. Ako je X manji od LOTO neka se na ekran ispiše tekst MLADJI SAM OD LOTA, u protivnom STARIJI SAM OD LOTA
 12. Pomoću petlje izračunti zbroj svih prirodnih brojeva od 11 do 99 te rezultat ispisati na ekran
 13. Pomoću petlje izračunati zbroj svih parnih brojeva od 2 do 222 te rezultat ispisati na ekran

Napomena

Na početku programa je poželjno staviti naredbe za brisanje ekrana i brisanje vrijednosti varijabli, a na kraju naredbu za kraj programa.

Uputno je odmah na početku izrade spremiti file kao (*.bas), a tijekom izrade povremeno spremiti promjene.

Vrijeme izrade: 30 min.

 

 
Ostali članci u rubrici: Informatika [+]