QBASIC -> NAJUDALJENIJI OD ARITMETIČKE SREDINE 15.12.15.  dkuhar
 

OPIS ZADATKA

Treba učitati N brojeva i odrediti koji broj ima najveću razlika od aritmetičke sredine.

 

ALGORITAM

 1. Obrisati sve iz ekrana i obrisati sve varijable.
 2. Učitati N s instrukcijom "KOLIKO BROJEVA UPISUJEŠ"
 3. Varijabli S pridružiti vrijednost 0.
 4. Pokrenuti petlju koja ide od 1 do N s brojačem, recimo b.
 5. Ispisati na ekran vrijednost brojača petlje b.
 6. Učitati vrijednost broja X(b) s instrukcijom "UPIŠI BROJ".
 7. Varijabli S pridružiti vrijednost  S + X(b).
 8. Varijabli A pridružiti vrijednost  S /b .
 9. Ako je b=1, onda varijabli DMAX pridružiti vrijednost 0 i varijabli BMAX pridružiti X(1).
 10. Ako je  ABS(X(b)-A) > DMAX, onda DMAX =  ABS(X(b)-A) i BMAX = X(b)
 11. Sljedeći b
 12. Ispis na ekran DMAX i BMAX  s opisom da je najveća razlika DMAX  i da je najudaljeniji broj od aritmetičke sredine BMAX.
 13. Kraj programa
 

PROGRAM CODE

 

CLS
CLEAR
INPUT "UPISI KOLIKO BROJEVA ZELIS"; N
S = 0
FOR b = 1 TO N
PRINT b;
INPUT "UPISI BROJ"; X(b)
S = S + X(b)
A = S / b
IF b = 1 THEN
DMAX = 0
BMAX = X(1)
ELSEIF ABS(X(b) - A) > DMAX THEN
DMAX = ABS(X(b) - A)
BMAX = X(b)
END IF
NEXT b
PRINT "NAJUDALJENIJI BROJ JE "; BMAX
PRINT "NAJVECA RAZLIKA JE "; DMAX
PRINT "ARITMETICKA SREDINA JE "; A
PRINT "ZBROJ UPISANIH BROJEVA JE"; S
END

Ostali članci u rubrici: Informatika [+]