Školski odbor 01.03.18.  ivo.karaca
 

1. Članovi Školskog odbora

 

 

2. Ovlasti Školskog odbora

 

 

 

3. Zaključci Školskog odbora

 

    Sjednica ŠO od 20.02.2018.

    Sjednica ŠO od 20.04.2018.

    Sjednica ŠO od 03.07.2018.

    Sjednica ŠO od 16.08.2018.

    Sjednica ŠO od 31.08.2018.

    Sjednica ŠO od 14.09.2018.

    Sjednica ŠO od 12.10.2018. 

    Sjednica ŠO od 21.11.2018.

    Sjednica ŠO od 30.11.2018.

    Sjednica ŠO od 28.12.2018.

    Sjednica ŠO od 04.02.2019.

    Sjednica ŠO od 07.03.2019.

    Sjednica ŠO od 01.04.2019.

    Sjednica ŠO od 13.06.2019.

    Sjednica ŠO od 01.07.2019. 

    Sjednica ŠO od 10.07.2019.

    Sjednica ŠO od 26.09.2019.

    Sjednica ŠO od 31.10.2019.

    Sjednica ŠO od 30.12.2019.

    Sjednica ŠO od 23.01.2020.

    Sjednica ŠO od 18.03.2020.

    Sjednica ŠO od 09.07.2020

    Sjednica ŠO od 06.10.2020.

    Sjednica ŠO od 30.12.2020.

 
Ostali članci u rubrici: Školski odbor [+]