GPiP i Školski kurikulum za 2020./2021. školsku godinu 10.10.13.  ivo.karaca
 

Na temelju članka 118. st. 2. al. 5., vezano uz čl. 28. st . 9. i čl. 137. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i čl. 38. Statuta Osnovne škole „Klinča Sela“ Klinča Sela, Školski odbor na prijedlog ravnatelja škole donosi Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021. na sjednici školskog odbora koja je održana 06. listopada 2020., a nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća koja je održana­ 05. listopada 2020. godine i informiranja članova Vijeća roditelja donosi

 

 

 

 

Godišnji plan i program škole

 

Školski kurikulum za 2020./2021. školsku godinu

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica školskog odbora:

Tanja Kralj Slovenec

Ravnatelj:

Ivo Karača, prof.

 
Ostali članci u rubrici: Dokumenti škole [+]