MS Access, završna provjera 03.06.14.  dkuhar
 
 1. Izraditi novu bazu legitimacija.accdb na lokalnom disku D: u direktoriju OSOBE
 2. Kreirati tablicu ta_OSOBA  sa sljedećim poljima:
  1. ID, PK, AUTONUMBER
  2. ime_osoba, TEXT, Ime Osobe
  3. prezime_osoba, TEXT, Prezime Osobe
  4. o_i_b, Number – LONG INTEGER, OBVEZNO DA
  5. d_m_g, DATE & TIME, DanMjeGodRodj, OBVEZNO DA, FORMAT SHORT DATE, OBVEZNO DA
 3. Kreirati tablicu ta_TELEPHONES  sa sljedećim poljima:
  1. ID_phone, NUMBER, PK-NE,
  2. phone_fix, text s ograničenjem na 20 chr, Fiksni Telefon, neobvezno
  3. phone_mob, text s ograničenjem 22 chr, Mobilni Telefon, neobvezno
  4. phone_rest, text s ograničenjem na 22 chr, Ostali Telefoni, neobvezno
 4. Stvoriti vezu 1:n između polja ID i ID_phone, omogućiti referencijalni integritet, kaskadnu nadopunu i brisanje.
 5. Izraditi upisni obrazaca frm_osoba sa svim poljima obje tablice, design proizvoljan
 6. Pomoću upisnog obrasca frm_osoba unijeti najmanje 3 record-a.
 7. Izraditi izvješće koje će sadržavati sva polja iz obje tablice, naziv izvješća je rep_osoba.
 8. Printati izvješće za jednu osobu, izbor proizvoljan.
 
Ostali članci u rubrici: Informatika [+]