Odluka o realizaciji odmora za učenike za šk.god. '19/'20 28.06.19.  dkuhar
 

Prijedlog

Na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. (NN br.48/2019), pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije  11. lipnja 2019. godine donosi

  

ODLUKU

 

o realizaciji odmora za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Zagrebačke županije za školsku godinu 2019/2020.

 

I.

 

 

Ovom Odlukom utvrduju se realizacija odmora učenika osnovnih i srednjih škola na području Zagrebaćke županije za školsku godinu 2019/2020, sukladno članku 10. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. (NN br.48/2019).

 

II.

 

 

 

Odmor za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Zagrebačke županije u školskoj godini 2019/2020. realizirat će se na način opisan člankom 4. stavak 1. točka 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. (NN br.48/2019), odnosno na sljedeći način:

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2019. godine s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020.

Proljetni odmor za učenike počinje 10.travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

 

 

 

Ill.

 

 

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Zagrebačke županije do 1. srpnja 2019. godine sukladno članku 11. stavak 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. (NN br.48/2019).

 

IV.

 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 602-01/19-01/10

URBROJ: 238/1-12/1-19-04

Zagreb, 11. lipnja 2019. godine.

Ostali članci u rubrici: OBAVIJESTI [+]